Послуги

Управлінський консалтинг

Процес ідентифікації проблем організації, спільна робота з клієнтом над розробкою рішень для досягнення значущих позитивних результатів

Типові проблеми, з якими стикаються компанії:

  • Нечітко сформульована стратегія або цілі компанії 
  • Зміни на ринку: поява нових можливостей або загроз, які потребують оновлення стратегії або створення нових напрямків діяльності
  • Нестача ноу-хау, інструментів, процедур або управлінського досвіду для досягнення стратегічних цілей компанії
  • Неповноцінна або не досить чітка організаційна структура
  • Проблеми в специфічних функціональних областях, таких як фінанси, IT та інших

Навіщо звертатися до консультантів?

  • Консалтинг надає експертизу  та компетентну аналітику компаніям, які не мають в штаті фахівців з певних областей. Більш того, залучення сторонніх консультантів для здійснення короткострокових проектів може обходитися дешевше, ніж співробітники, прийняті в штат на постійну роботу
  • Консультанти пропонують кращі практики та досвід, накопичений в різних проектах, країнах і галузях
  • Сторонні консультанти оцінюють ситуацію об'єктивно і надають значущі рекомендації для досягнення цілей
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Діагностика

Огляд ефективності діяльності компанії, структури та процесів проводиться для визначення оптимального рішення проблеми

Результат: деталізований звіт про ефективність роботи компанії

Розробка рішень

Сфери діяльності компанії, що вимагають поліпшення, виявляються на стадії діагностики та деталізуються з метою допомоги клієнтам у досягненні їх стратегічних цілей

Результат: затверджується перелік запланованих змін, а також фінансово-економічне обґрунтування цих змін

Планування

Комплексний план дій за затвердженими змінами розробляється разом з клієнтом 

Результат: керівництво зі стратегічних ініціатив з докладним графіком їх реалізації, переліком необхідних ресурсів, а також діями по управлінню ризиками

Реалізація

Якщо необхідно, ми допомагаємо сформувати та налагодити роботу відділу з управління проектами з метою відстеження результатів реалізації стратегічних ініціатив та забезпечення єдиних принципів управління проектами для всієї організації

Результат: зміни повністю інтегровані у бізнес