Послуги

Розробка організаційної структури та Опис бізнес-процесів

Розробка організаційної структури

 • Визначення альтернативних організаційних структур
 • Розподіл завдань та відповідальності між структурними підрозділами 
 • Допомога в прийнятті рішень стосовно централізації функцій
 • Розробка посадових інструкцій

Розробка ключових показників ефективності

 • Розробка стратегічних показників ефективності (наприклад, заснованих на збалансованій системі показників)
 • Введення системи моніторингу, до моніторингу роботи окремих співробітників
 • Встановлення взаємозв'язку системи ключових показників ефективності з системою матеріального заохочення
 • Розробка форм звітності

Оптимізація бізнес-процесів

 • Розробка карт процесів SIPOC (постачальник, внесок, технологія, продукт, замовник)
 • Розробка моделі організаційної структури
 • Сприяння проведенню сесій з розробки карт процесів
 • Моделювання процесів з використанням BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation)
 • Фіксація невеликих покращень («швидкі перемоги»)

Комплексна програма скорочення витрат

 • Огляд основних функцій бізнесу (наприклад, за допомогою методик LEAN, Six Sigma)
 • Оптимізація системи постачання
 • Реструктуризація та централізація допоміжних функцій 

Впровадження системи управління змінами в організації

 • Розробка структури проекту
 • Координація проектної діяльності та звітності
 • Розробка плану тренінгів для співробітників